LOKACIONI :

Sheshi Isa Boletini - Mitrovicë

EMAIL ADDRESS :

info@mallofmitrovica.eu

Politikat e Privatësisë

Politikat e Privatësisë për Mall of Mitrovica

Data e Efektivitetit: [25.01.2024]

Mirësevini në Mall of Mitrovica!

Ne, në Mall of Mitrovica, i kushtojmë rëndësi të madhe mbrojtjes së privatësisë dhe të dhënave tuaja personale. Politika jonë e Privatësisë përshkruan detajet rreth mënyrës se si mbledhim, përdorim, ruajmë dhe mbrojmë informacionin tuaj personal kur vizitoni dhe përdorni www.mallofmitrovica.eu dhe shërbimet përkatëse.

Mbledhja e Informacionit

Ne mund të mbledhim informacion personal si emrin, adresën e emailit, adresën postare, numrin e telefonit dhe informacionin e pagesës kur:

 • Regjistroheni për një llogari në webfaqen tonë.
 • Bëni një blerje ose kërkoni informacion mbi produktet dhe shërbimet tona.
 • Abonoheni për buletinet tona ose komunikimet tjera.
 • Mësoni pjesë në sondazhe, konkurse ose aktivitete promovuese.

Përdorimi i Informacionit

Informacioni që mbledhim nga ju mund të përdoret për të:

 • Përmirësuar webfaqen dhe shërbimin tonë ndaj jush.
 • Përpunuar transaksionet.
 • Komunikuar me ju për porositë, shërbimet apo kërkesat tuaja.
 • Dërguar informacion periodik ose marketing.

Mbajtja e Informacionit dhe Siguria

Ne marrim masa të duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur informacionin personal nga humbja, keqpërdorimi, qasja e paautorizuar, zbulimi, ndryshimi ose shkatërrimi. Ne ruajmë informacionin tuaj personal për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat është mbledhur ose për të përmbushur kërkesat ligjore.

Të Drejtat tuaja

Ju keni të drejtë të:

 • Kërkoni qasje në informacionin personal që kemi për ju.
 • Kërkoni korrigjimin e informacionit të pasaktë.
 • Kërkoni fshirjen e informacionit personal në disa rrethana.
 • Kërkoni kufizimin e përpunimit të informacionit tuaj personal.
 • Kërkoni portabilitetin e të dhënave.

Ndryshimet në Politikën e Privatësisë

Ne mund të ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë herë pas here. Ndryshimet do të bëhen efektive menjëherë pasi të postohen në webfaqe. Ju inkurajojmë të rishikoni rregullisht këtë faqe për të qenë të azhurnuar me ndryshimet më të fundit.

Kontakti

Nëse keni pyetje ose shqetësime rreth kësaj Politike të Privatësisë ose praktikave tona, ju lutemi kontaktoni përmes:

Email: info@mallofmitrovica.eu
Adresa: Sheshi Isa Boletini – 40000 Mitrovicë

Ju falënderojmë për vizitën tuaj në Mall of Mitrovica!

Scroll to Top